Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός

Οι εγκαταστάσεις της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης με εύκολη πρόσβαση από την Εθνική Οδό Κορίνθου-Καλαμάτας.