Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

08-09-2020

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Οι εγκαταστάσεις της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (στην ΒΙΠΕ Τρίπολης) αποτελούν χώρο πρωτογενούς συλλογής ΑΗΗΕ και παραλαμβάνουμε απο ιδιώτες και εταιρείες ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήρια, ψυγεία κουζίνες κ.α.) καθώς επίσης και ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, τηλεοράσεις, εκτυπωτές, τηλέφωνα, κινητά κ.α ) και γενικά πάσης φύσεως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μικροσυσκευές.

Φέρτε σ’ εμάς τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές σας συσκευές και να είστε σίγουροι ότι αυτές θα ανακυκλωθούν με σωστό και ασφαλή τρόπο για το περιβάλλον.

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών