Ανακύκλωση Μετάλλων

08-09-2020

Ανακύκλωση Μετάλλων

Το 100% της παραγωγής χάλυβα στην Ελλάδα προέρχεται από την ανακύκλωση παλαιών σιδήρων.

Το 40% των παγκόσμιων αναγκών για πρώτες ύλες καλύπτεται από την ανακύκλωση.

Μια απο τις δραστηριότητες της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ είναι η επεξεργασία και εμπορία δευτερογενών πρώτων υλών από μέταλλα όπως είναι ο σίδηρος, ο χαλκός, το αλουμίνιο, το ανοξείδωτο κτλ.

Ανακύκλωση Μετάλλων