Απόσυρση Μοτοσυκλετών

28-11-2023

Απόσυρση Μοτοσυκλετών

Η εταιρεία μας εκτός από την απόσυρση και ανακύκλωση των αυτοκινήτων έχει επίσης αντικείμενο την απόσυρση και ανακύκλωση της μοτοσυκλέτας σας. Αποσύροντας τη μοτοσυκλέτα σας συνεισφέρετε στην προστασία του περιβάλλοντος αποφεύγοντας την οποιαδήποτε ταλαιπωρία σας.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ για ΔΙΑΓΡΑΦΗ πατείστε ΕΔΩ

Απαραίτητα δικαιολογιτικά για απόσυρση-διαγραφή από ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας (χωρίς παρακράτηση)
 • Πινακίδα κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας (γνήσια Υπουργείου)
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
 • Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Εξουσιοδότηση για διαγραφή της μοτοσυκλέτας, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή

Απαραίτητα δικαιολογιτικά για απόσυρση-διαγραφή από εταιρείες ΟΕ - ΕΕ

 • Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας (χωρίς παρακράτηση)
 • Πινακίδα κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας (γνήσια Υπουργείου)
 • Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρείας
 • Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρείας
 • Εκτύπωση αρ. ΓΕΜΗ απο το https://services.businessportal.gr
 • Δελτίο αποστολής για τη μεταφορά της μοτοσυκλέτας
 • Εξουσιοδότηση για διαγραφή της μοτοσυκλέτας, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή

Απαραίτητα δικαιολογιτικά για απόσυρση-διαγραφή από εταιρείες ΕΠΕ - ΙΚΕ - ΑΕ

 • Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας (χωρίς παρακράτηση)
 • Πινακίδα κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας (γνήσια Υπουργείου)
 • Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρείας
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής της μοτοσυκλέτας
 • Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Εκτύπωση αρ. ΓΕΜΗ απο το https://services.businessportal.gr
 • Δελτίο αποστολής για τη μεταφορά της μοτοσυκλέτας
 • Εξουσιοδότηση για διαγραφή της μοτοσυκλέτας, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή