Απόσυρση Ταξί

07-11-2021

Απόσυρση Ταξί

Για αγορά ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΞΙ εδώ  https://prasinataxi.gov.gr/

Τα δικαιολογητικά για την απόσυρση ταξί είναι τα παρακάτω

  • Αποχαρακτηρισμός από το Υπουργείο Μεταφορών
  • Βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη
  • Σε περίπτωση εκπροσώπου απαιτείται εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ  και φωτοτυπία ταυτότητας του εκπροσώπου
  • Εάν είναι από κληρονομιά θα πρέπει να έχει γίνει αποδοχή και μεταβίβαση ώστε η άδεια να αναγράφει τον καινούριο ιδιοκτήτη
  • Σε περίπτωση απώλειας πινακίδας απαιτείτε δήλωση απώλειας στην αστυνομία
  • Σε περίπτωση πυρκαγιάς απαιτείτε απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της Πυροσβεστικής
  • Εξουσιοδότηση προς την εταιρία μας θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ
  • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας όλων των ιδιοκτητών καθώς και εξουσιοδότηση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΑΞΙ για ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΔΩ