Επεξεργασία Οχήματος

08-09-2020

Επεξεργασία Οχήματος
  • Είσοδος Οχήματος ΤΚΖ ( Ζύγηση Οχήματος, Παράδοση Οχήματος στο Προσωπικό της Εγκατάστασης ) ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση απώλειας οχήματος, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να εκδοθεί Πιστοποιητικό Καταστροφής απο την Εγκατάσταση Επεξεργασίας ή την ΕΔΟΕ. Απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας.
  • Απόδειξη Ιδιοκτησίας ( Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ) ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας της Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 και δήλωση απώλειας απο την Αστυνομική Αρχή. Σε περίπτωση απώλειας των Πινακίδων Κυκλοφορίας του οχήματος χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 και δήλωση απώλειας απο την Αστυνομική Αρχή.
  • Συμπλήρωση Εγγράφων ( Βεβαίωση Παραλαβής Οχήματος ) Εκδίδεται και σας δίνεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής ή Τιμολόγιο Αγοράς, στο όνομα του ιδιοκτήτη του οχήματος.Εκδίδεται και σας δίνεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ και οκτώ ( 8 ) ημέρες μετά θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του οχήματος ( οριστική παράδοση πινακίδων οχήματος ). Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του οχήματος( άδεια, πινακίδες ), έχουν ήδη παραδοθεί στην Εγκατάσταση επεξεργασίας ή συλλογής μετά δε την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταστροφής τα νομιμοποιητικά έγγραφα παραδίδονται απο την Εγκατάσταση στις αρμόδιες Αρχές. ΠΡΟΣΟΧΗ Στην Βεβαίωση Παραλαβής και στο Πιστοποιητικό Καταστροφής θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία της ΕΔΟΕ και της Εγκατάστασης επεξεργασίας. Στο Πιστοποιητικό Καταστροφής θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει πρωτότυπη σφραγίδα της ΕΔΟΕ και υπογραφή εκπροσώπου της Εγκατάστασης επεξεργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση επικοινωνήστε άμεσα με την ΕΔΟΕ.  http://edoe.gr/Contact.aspx?id=03
  • Παραλαβή (Παραλαβή Οχήματος προς Απορρύπανση).
  • Απόδοση Αριθμού Ταυτότητας στο Παραληφθέν ΟΤΚΖ (Ημερομηνία Παραλαβής, Αριθμός Κυκλοφορίας).
  • Απορρύπανση ΟΤΚΖ απο Λάδια, Καύσιμα, Υγρά Καθαρισμού, Υγρά Φρένων, Φρέον.
  • Προ-διάλυση ΟΤΚΖ Εξαγωγή Ελαστικών, Ζαντών, Μπαταρίας, Φίλτρου Λαδιών, Καταλύτη, Αερόσακκων, Υαλοπινάκων, Προφυλακτήρων.
  • Εξαγωγή Χρήσιμων Ανταλλακτικών για Πώληση.
  • Πακετοποίηση και Ανακύκλωση.