Εξέλιξη Παράδοσης Πινακίδων

08-09-2020

Εξέλιξη Παράδοσης Πινακίδων

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι τα έχουν παραδώσει για διαγραφή στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ μπορούν να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη της παράδοσης των πινακίδων του οχήματός τους στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ο.Ε.