Φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και Μηχανήματα

08-09-2020

Φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και Μηχανήματα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ είναι αδειοδοτημένη να παραλαμβάνει φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, λεωφορεία και βαρέα μηχανήματα για ανακύκλωση.

Η ανακύκλωση των παραπάνω δεν είναι θεσμοθετημένη από την πολιτεία.

Η Ανακύκλωση Αρκαδίας προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείρηση τους, από την συλλογή και μεταφορά τους μέχρι την ανακύκλωση και καταστροφή τους.