Φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, Λεωφορεία και Μηχανήματα

08-09-2020

Φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, Λεωφορεία και Μηχανήματα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ είναι αδειοδοτημένη να παραλαμβάνει φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, λεωφορεία και βαρέα μηχανήματα για ανακύκλωση.

Η ανακύκλωση των παραπάνω δεν είναι θεσμοθετημένη από την πολιτεία.

Η Ανακύκλωση Αρκαδίας προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείρηση τους, από την συλλογή και μεταφορά τους μέχρι την διαγραφή, ανακύκλωση και καταστροφή τους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ άνω των 3,5 τόνων για ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

Δικαιολογητικά για την απόσυρση φορτηγών με πινακίδες από ιδιώτες

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • 2 κρατικές πινακίδες
 • Βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία
 • Φωτοτυπία ταυτότητας κατόχου/ων
 • Εξουσιοδότηση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη.
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά καθώς και εξουσιοδότηση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο των νόμιμων ιδιοκτητών.

Δικαιολογητικά για την απόσυρση φορτηγών με κατατεθειμένες πινακίδες στην Διεύθυνση Μεταφορών από ιδιώτες

 • Βεβαίωση ακινησίας (από την Διεύθυνση Μεταφορών)
 • Βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία
 • Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από ΔΟΥ
 • Φωτοτυπία ταυτότητας κατόχου/ων
 • Εξουσιοδότηση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη.
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά καθώς και εξουσιοδότηση θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο των νόμιμων ιδιοκτητών.

______________________________

Δικαιολογητικά για την απόσυρση φορτηγών με πινακίδες από ΟΕ, ΕΕ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • 2 κρατικές πινακίδες
 • Βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία
 • Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από ΔΟΥ
 • Καταστατικό όπου θα αναγράφονται: η επωνυμία της εταιρείας, η διάρκεια & ο διαχειριστής/διαχειριστές
 • Φωτοτυπία ταυτότητας διαχειριστή/ών
 • ΥΔ του/των διαχειριστή/ών ότι επιθυμεί/μούν την οριστική διαγραφή του οχήματος θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ
 • Εκτύπωση αρ. ΓΕΜΗ απο το https://services.businessportal.gr
 • Δελτίο Αποστολής με σκοπό την ανακύκλωση του οχήματος

Δικαιολογητικά για την απόσυρση φορτηγών με κατατεθειμένες πινακίδες στην Διεύθυνση Μεταφορών από ΟΕ, ΕΕ

 • Βεβαίωση ακινησίας (από την Διεύθυνση Μεταφορών)
 • Βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία
 • Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από ΔΟΥ
 • Καταστατικό όπου θα αναγράφονται: η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & ο διαχειριστής
 • Φωτοτυπία ταυτότητας διαχειριστή/ών
 • ΥΔ του/των διαχειριστή/ών ότι επιθυμεί/μούν την οριστική διαγραφή του οχήματος θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ
 • Εκτύπωση αρ. ΓΕΜΗ απο το https://services.businessportal.gr
 • Δελτίο Αποστολής με σκοπό την ανακύκλωση του οχήματος

______________________________

Δικαιολογητικά για την απόσυρση φορτηγών με πινακίδες από ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • 2 κρατικές πινακίδες
 • Βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία
 • Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από ΔΟΥ
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & το διοικητικό συμβούλιο
 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσυρση του οχήματος
 • Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου/ων
 • Εκτύπωση αρ. ΓΕΜΗ απο το https://services.businessportal.gr
 • Δελτίο Αποστολής με σκοπό την ανακύκλωση του οχήματος

Δικαιολογητικά για την απόσυρση φορτηγών με κατατεθειμένες πινακίδες στην Διεύθυνση Μεταφορών από ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ

 • Βεβαίωση ακινησίας (από την Διεύθυνση Μεταφορών)
 • Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Βεβαίωση καταβολής τελών από Εφορία
 • Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από ΔΟΥ
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & το διοικητικό συμβούλιο
 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσυρση του οχήματος
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Εκπροσώπου/ων
 • Εκτύπωση αρ. ΓΕΜΗ απο το https://services.businessportal.gr
 • Δελτίο Αποστολής με σκοπό την ανακύκλωση του οχήματος

______________________________

Για την διαγραφή οχημάτων που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά, επιπλέον των ανωτέρω χρειάζεται απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της πυροσβεστικής που θα αναφέρεται τι ακριβώς καταστράφηκε (πχ πινακίδες) και εάν έχει καεί η άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να εκδοθεί αντίγραφο από το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς παρακράτηση κυριότητας.