Κόστος Παράδοσης Οχήματος Τέλους Κύκλου Ζωής

08-09-2020

Κόστος Παράδοσης Οχήματος Τέλους Κύκλου Ζωής

Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε Σημεία Συλλογής ή Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας ( άρθρο 8 παράγραφος 2 του πρ. διατάγματος ).

Η παράδοση του οχήματος σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΟΤΚΖ δεν συνεπάγεται κόστος για τοντελευταίο κάτοχο ή/και ιδιοκτήτη δεδομένου οτι το όχημα έχει μηδενική αξία στην αγορά.

Εάν το όχημα όμως δεν περιέχει τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήματος και ιδίως τον κινητήρα, τον καταλυτικό μετατροπέα,το αμάξωμα, ή περιέχει απόβλητα που προστέθηκαν στο όχημα, η παράδοση του εν λόγω οχήματος δεν είναι εντελώς δωρεάν αλλά συνεπάγεται την καταβολή κάποιου μικρού εύλογου ποσού απο τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΟΤΚΖ.