Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής

08-09-2020

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής

Η έκφραση Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) αναφέρεται σε οχήματα επιβατικα και φορτηγά (έως 3,500 kgr μικτό βάρος) τα οποία έχουν φθάσει στο τέλος χρησιμότητάς τους ή λόγω κάποιας μη επισκευάσιμης ζημιάς λόγω ατυχήματος ή απλά λόγω ηλικίας (αντικατάσταση με πιο καινούριο αυτοκίνητο / δεν περνάει ΚΤΕΟ).

Οι ιδιοκτήτες των ΟΤΚΖ μπορούν να καταθέσουν μόνιμα τις πινακίδες τους, ώστε να μην επιβαρύνονταιπλέον με τα διάφορα κόστη χρήσης (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια κλπ).

Για να δείτε την Οδηγία της Ε.Ε. πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Προεδρικό Διάταγμα πατήστε εδώ.

Για να δείτε ή να κατεβάστε την Εξουσιοδότηση πατήστε εδώ.

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής